дома » Հայկական Խոհանոց » ԲԱԼԻ ԿՈՄՊՈՏ

ԲԱԼԻ ԿՈՄՊՈՏ

ԲԱԼԻ ԿՈՄՊՈՏ

Գլխավոր էջ
ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Բիզնես տնային տնտեսուհիների համար

Հայաստանում տարածված են գլխավորապես Վլ ա դիմիր֊ յան, Պ ոդբելյան, Շ պան կա և այլ տեսակի բալեր, որոնցից կարելի է պատրաստել կոմպոտներ։

Բաւի բերքաՀ ավաքը կատարվում է պտղակոթով, որպեսզի Հնարավոր լինի պահ պան ե լ որոշ ժա մ ան ակ։

Խանութներից գնված ԲաԷԸ, եթե այն թարմ է և Հնարավոր չէ նույն ժամին օգտագործել, կարելի է պահպանել 6 — 8 ժամ Հով խոՀ անոցում կամ и առն ար ան ումՀ 4 — 6 աստիճանի տակ։ ԲերքաՀավաքի ժամանակ Հաճախ քաղում են առանց պ տ ղա ֊ կոթերի, այգպիսին օգտակար չէ կոմպոտի Համար, որովՀե֊ տև արագ կերպով փչանում է, իսկ կոմպոտ եփելիսճ ճխլվում։

Արտաքին տեսքի և մ ի աՀ ավա и ա ր եփելու Համար ւսնՀրա֊ ժեշտ է կոթը պոկելիս տեսակավորել, ոչ Հասունացած, վի֊ րավորված փոքր Հատիկներն առանձնացնել ընգՀանուր մաս֊ սայից։ Ընդունված չէ տարբեր տեսակի բալերը միացնել և նրանցից կոմպոտ պատրաստել։ Բալի կոմպոտը չի խաշվում (բլանշիրովկայի չի ենթարկվում)։

Օոթերը պոկելուց և տեսակավորելուց Հետո 1—2 անդամ պետք է լվանալ Հոսող շրով և ապա լցնել ապակյա բան կա ֊ ների մեշ, վերջիններս թեթև կերպով Հարվածում են սեղանին, ո րպես զի բա լի Հա տ իկնե րը լավ տ եղավորվեն անոթում, որով- Հետև ստերիլացման ժամանակ նրանք իրենց սկզբնական ծա֊ վալի 15% ֊ի չավավ կորուստներ են տալիս, և շաքարաջրի քանակությունը ավելին է ստացվում, քան պտղինը։

Բալով լցված ապակյա բանկաների մեջ լցնում են 50 — 60 % ֊անոց շաքարաջուրն այնքան, որ ծածկի պտուղները, այնուՀետև բան կան ե ր ը ծածկում են կափարիչներով և ստե֊ բիլացնում«

 

0,5 լիտրանոց բանկաները 8 —10 րոպե
1,0     10- -12 րոպե
2,0     12- -15 րոպե
3,0     15- -20 րոպե

33

Բալի քիմիական բաղադրությունից հայտնի է, որ այն պարունակում է 1,2—1,5 տոկոս թթվություն, Հետևապես պետք է ոչ միայն ստերիլացնել, այլև պաստերիլացման են­թարկել 85 % ֊ի տակ»

0,5 լիտրանոց բանկաները 10 —18 րոպե

1.0                               20—22  րոպե

2.0                               22—25  րոպե

3.0                               25 — 30 րոպե

 

Երկար տարիների փորձերը ցույց են տվել, որ բալի պտղակոթերն ունեն հատուկ համ, հոտ և գույն, որոնց շնորհիվ էլ պիտանի են տնային տնտեսուհիներին։

Խորհուրդ է տրվում խնամքով հավաքել այգ կոթերը, լվանալ, տեսակավորել, հեռացնել բոլոր տեսակի կողմնակի իրե­րը և չորացնել։ Հետո հավաքում են, մաղում, ձեռքով շփում, որպեսզի նրանց վրա եղած ավազը և փոշին անշատվեն, և փոքրիկ փնշեր կազմելով մկրատով կտրատում են 3 — 4 մմ երկարությամբ, լցնում 0,5 կամ 1,0 լիտրանոց բանկաներում, այնուՀետև ձեռքով մամլում, և որպեսզի բանկայի մեշ ազատ տարածություն չմնա, ծածկում են կափարիչով և պահում չոր խոհանոցային պահ արանում ։

Այդ պտղակոթերը կարելի է օգտագործել որպես թեյ, որն ունենում է ուժեզ համ, հոտ և հաճելի գույն։

Բալի գույն պատրաստելու համար անհրաժեշտ է կես թեյի գդալ բալի չորացած կոթերը լվանալ սառը ջրով, լցնել 1—2 թելի բաժակ ջուր պարունակող թեյնիկի մեջ, եռացնել 5 — 8 րոպե և հետո օգտագործել։

Թրմօղի (вишневка):

թալի պտղակոթերը լավ տեսակա­վորելուց և լվանալուց հետո լցնում են լվացած և մաքրած 0,5, 0,75 կամ 1 լիտրանոց գինու սպիտակ ջջերի մեջ’ 2—3 սմ բարձրությամբ, վրան ավելացնում նույն շերտի հաստությամբ շաքարավազ, որից հետո շշի հիմքը թույլ կերպով հարվածում են սեղանին, որպեսզի շաքարավազն անցնի պտղակոթերի ազատ տարածության մեջ հնարավորին չափ շատ պտղակոթ

34

տեղավորելու համար, շարունակում են այդպես, մինչև որ ապակյա շիշը լցվի վզի Կից 3—4 սմ ցածր։ Շշի անցքի վրա պարտադիր կերպով կապում են 2—3 տակ մառլյա, փոշուց և մեղուներից պահպանելու համար։ Վզիկին անցկացնում են ամուր թել և կախում պատշգամբի կամ լուսամուտի հարմար տեղից, որպեսզի օրվա որոշ ժամերին նրա վրա ընկնեն արևի ճառագայթները, որոնց ազդեցությամբ 15—20 օրվա ընթաց­քում պտղակոթերից բնական հյութը դուրս մղվի, և սկսվի դիֆուզիայի պրոցեսը։

Պտղակոթերի բնական հյութն ունի հաճելի համ, հոտ к արոմատ, որը և փոխանցվում է միջավայրին (խառնուրդինխ Երբ շաքարավազը լուծվում է, ստացվում է վարդագույն հյութ, որն ունի դուրալի համ, հոտ և արոմատ։ Այն օգտագործվում է թեյի և ոգելից խմիչքների մեշ։

35

ԲԱԼԻ ԿՈՄՊՈՏ, bali kompot

Հայկական Խոհանոց Haykakan XOHANOC

,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


Яндекс.Метрика

8b62d2954b5113e3