дома » Հայկական Խոհանոց » ԾԻՐԱՆԻ, ԴԵՂՁԻ, ՍԱԼՈՐԻ ԵՎ ՀՈՆԻ ՄՈԻՐԱԲԱՆԵՐ

ԾԻՐԱՆԻ, ԴԵՂՁԻ, ՍԱԼՈՐԻ ԵՎ ՀՈՆԻ ՄՈԻՐԱԲԱՆԵՐ

ԾԻՐԱՆԻ, ԴԵՂՁԻ, ՍԱԼՈՐԻ ԵՎ ՀՈՆԻ ՄՈԻՐԱԲԱՆԵՐ

Գլխավոր էջ
ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Բիզնես տնային տնտեսուհիների համար

Ծիրանից մուրաբաներ պատրաստելու համար օգտագոր­ծում են գլխավորապես Սպիտակ ծիրան, մասամբ Շալախ և ուրիշ տեսակներ։ Դեղձերի տեսակներից օգտագործում են Լոձի, Զաֆրան և Նարնջի ավելի փոքր տեսակները, քանի որ մեծ տեսակներն օգտագործվում են կոմպոտների համար։ Շլորներից օգտագործում են Դեղնաշլորը։

Վերոհիշյալ կորիզավոր պտուղներից մուրաբաներ պատ­րաստում են կորիզով և առանց կորիզի։ Կորիզով պատրաս­տած մուրաբաներն իրենց համով, հոտով և արոմատով ավելի որակով են ստացվոլմ, քան առանց կորիզի, որովհետև կո» րիզները մուրաբային տալիս են մ են դա լի յուրահատուկ համ, հոտ և արոմատ, և նույնիսկ փոխում մուրաբայի գույնը, հատ­կապես դեղձինը՝ դարձնելով այն բաց վարդագույն։

Ծիրանը տեսակավորելուց և լվանալուց հետո, կորիզով եփելոլ ժամանակ պետք է նախապես ծակոտել, իսկ անկորիզ եփելոլ դեպքում’ սուր դանակով կիսել երկու հավասար մա­սերի, այնուհետև ինչպես լրիվ, այնպես էլ կիսած ծիրանները անհրաժեշտ է խաշել 2—3 րոպե՝ 80—90° ջրում։

Դեղձի եփումը ցույց է տրված (կատարվում է նույն ձևով) ((Դեղձի կոմպոտ» բաժնում (էջ 27)։

Դեղնաշլորը նույնպես եփվում է կորիզով և առանց կո- րիզի’ պահպանելով կոթերը։ Կորիզների հեռացումը կատար­վում է կորիզ հանող հասարակ հարմարանքով։ Հոնը եփվում է սովորական ձևով. 1 կգ հումքին ավելացնում են 1,2 կգ շա­քարավազ, 1,0 թեյի բաժակ ջուր և եփում 70 — 73% խտու­թյամբ։

Խորհուրդ չի տրվում դեղձը և դեղնաշլորը խաշել։

Կորիզավոր այս պտուղները եփում են ընդմիջումներով, որպեսզի պահպանվի պտուղների սկզբնական ձևն ու գույնը։ Ծիրանր և դեղձր կորիզով և առանց կորիզի եփում են ընդ­միջումներով. տե՛ս «Բալի մուրաբա»-ն։

Առաջին դեպքում շաքարաջրի խտությունը պետք է լինի 45—50%, 2~րդ դեպքում՝ 65 % ։ Առաջին եփման տևողու­թյունը 30— 35 րոպե է, հանգիստը՝ 8—12 ժամ, 2֊-րդ դեպ-

60

քում՝ մնացած շաքարաջուրը ավելացնելուց հետո եփում են աչնքան ժամանակ, մինչև չոր նյութերի պարունակությունր հասնի 70 — 73 %-֊ի։

Դեղնաշլորի համար պատրաստած (առաջին դեպքում) շա­քարաջրի խտությունը պետք է լինի 35—40°/օ, 2~րդ դեպքում’

65 %, հանգիստը՝ 8 —12 ժամ։ Դեղնաշլորի բնական թթվություն չունենալու դեպքում խորհուրդ է տրվում եփման վեր֊ ջում (չշաքարակալվելու համար) ավելացնել որոշ քանակու­թյամբ կիտրոնի աղ կամ գինեթթու (5 կգ մասսային 5 գրամ)։ Լցնում են 500, 1000, 2000 և 3000 գ ապակյա բանկաների

մեջ տաք վիճակում և ամրացնում թիթեղյա կամ ապակյա կափարիչներով։

62

ԾԻՐԱՆԻ ՄՈԻՐԱԲԱ, ԴԵՂՁԻ ՄՈԻՐԱԲԱ, ՍԱԼՈՐԻ ՄՈՒՐԱԲԱ, ՀՈՆԻ ՄՈՒՐԱԲԱ, ՄՈՒՐԱԲԱՆԵՐ, Murabaner, Xntzori muraba, Tantzi muraba, Serkevili muraba

Հայկական Խոհանոց Haykakan XOHANOC

#Հայկական Խոհանոց

, , , , , , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


Яндекс.Метрика

8b62d2954b5113e3