дома » Հայկական Խոհանոց » ԾԻՐԱՆԻ ԿՈՄՊՈՏ

ԾԻՐԱՆԻ ԿՈՄՊՈՏ

ԾԻՐԱՆԻ ԿՈՄՊՈՏ

Գլխավոր էջ
ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Բիզնես տնային տնտեսուհիների համար

Հայաստանը հարուստ է ծիրանի մի շարք տեսակներով, սակայն պահածոների համար արժեքավոր տեսակներ են Շա­լախ, Սաթենի (Թաբարզա), Խոսրովշահի ծիրաններր։ Շա­լախը հասունանում է հուլիսի առաջին կեսերին և տևում է 7 — 10 օր’ նրա մեկ հատի միջին քաջը 30 գր է, ունի լավ համ, հոտ և արոմատ։ Նրանից կարելի է պատրաստել կորիզով և առանց կորիզի կոմպոտներ։

ԾԻՐԱՆԻ ԿՈՄՊՈՏ

ԾԻՐԱՆԻ ԿՈՄՊՈՏ

 Ծիրանի կոմպոտ կորիզով

Անհրաժեշտ է ծիրանը տե­սակավորել՝ հեռացնելով շատ հասածները, վնասվածները, ընտրել միահավասար չափսերի, լվանալ հոսող ջրով, որից հետո մեկ առ մեկ դասավորել 2—3 լիտրանոց ապակլա բան­կաների մեջ։ 10—15 րոպե թողնելուց հետո բանկալի բերա­նը մատներով բռնում են և շրջում, որպեսզի միջի հավաքված ջուրը թափվի, ապա նախապես պատրաստած 30—35%-անոց տաք շաքարաջուրը լցնում են բանկայի բերանի եզրից 1,5— 2 սմ պակաս։

Լցված ապակյա բանկաները (կափարիչներով ծածկված) դասավորում են նախապես տաքացրած ջրի մեջ ստերիլաց֊ ման համար։ Ջրի մակերեսը բանկաների բերանից 2—3 սմ պետք է ցած լինի, որպեսզի եռման ժամանակ ջրի կաթիլները չընկնեն կոմպոտի մեջ։

Ստերիլացման տևողությունն է,

0,5 լիտրանոց բան կաներինը                 8—10 րոպե

1.0   —      10—12 րոպե

2.0   —      15—18 րոպե

3.0   —       18—20     »

Սւոերիլացման աևողությունը կախված է պտղի հասունացման աստիճանից, հասունացածները կարճ ժամանակում են ստերիլացվում, իսկ խակերը երկար: Հասունացա ծի­րանները ապակյա բանկաների մեջ ենթարկում են պաստերիլացման (եփում են 83—85° ջերմության տակ)։

Պաստերիլացման տևողությունն Է.

0,5 լիտրանոց րանկաներինը                   15 —18 րոպե

1.0               18 — 20                    »

2.0                20—25

3.0                25—28

 

Ծիրանի կոմպոտ առանց կորիզի

պատրաստման ժամանակ բոլոր գործո­ղությունները նույնն են, բացի կորիզը հանելուց։

Շալախ ծիրանը սուր դանակով բաժանում են երկու մա­սի, առանձնացնում կորիզները, դասավորում 0,5—1,0 լիտ­րանոց բանկայի մեջ այն ձևով, որ կտրված մասն ընկնի բան­կայի հատակին, և յուրաքանչյուր շարքում տեղավորվի 4 — 5 հատ։

Կորիզավոր կոմպոտի ստերիլաց ում ր սլետք Է կատարել 3—5 րոպե պակաս։ Շաքարաջրի խտությունը պետք Է լինի 35—40 % է Առանձին դեպքերում կոմպոտի արոմատը, համը, հոտը բարձրացնելու նպատակով քաղցրահամ կորիզ ունեցող ծիրանի կորիզները հանում են, ջարդում, միջուկը դնում բան­կայի հատակին և ապա դասավորոլմ կտրտած ծիրանի կտոր­ները։ Մնացած գործողությունները նույնն են։

27

ԾԻՐԱՆԻ ԿՈՄՊՈՏ, cirani kompot, Ծիրանի կոմպոտ կորիզով, Ծիրանի կոմպոտ առանց կորիզի

Հայկական Խոհանոց Haykakan XOHANOC

, , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


Яндекс.Метрика

8b62d2954b5113e3