дома » Հայկական Խոհանոց » ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОНСЕРВОВ и восточных КУШАНИЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

(На армянском языке)

Կայքում հակիրճ կերպով նկարագրված են միկրոօրգանիզմների¥ վի­տամինների, պտուղների և բանջարեղենի նշանակությունը մարդու օրգա­նիզմի զարգացման գործում։ Պարզ և հասկանալի շարադրված է կոմպոտ­ների, մարինադների, թթուների և բնական հյութերի պատրաստումը տնա­յին պայմաններում։ Արևելյան ուտեստների և մյուս բաժիններում առաջին անգամ է տրվում խաղողի և թթի դոշաբի, մրգի սուջուխի և ալանու ստացումն ու պահպանումը:

Կայքում ցույց են տրված նաև մսի վերամշակումն ու բաստուրմայի պատրաստումը։

Օգտագործված աղյուսակները երկար տարիների մասնա­գիտական փորձերի արդյունքներն են։

Կայքի նպատակն է օգնել տնային տնտեսուհիներին տնային պայման­ներում պահածոներ պատրաստելու գործում. այն գալիս է համալրելու նույն առումով հրատարակված Կայքերի ցանկը:

Հայկական Խոհանոց

Հայկական Խոհանոց

Բովանդակություն

ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆեՐՈԻՄ

ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԱՐԱՆԵՐՆ ՈԻ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

ԲԱՆԿԱՆԵՐԻ, ՇՇԵՐԻ ՄԵՋ ՄՆԱՑԱԾ ՕԴԻ ԱԶԴԵՑՈԻԹՅՈԻՆԸ ՊԱՀԱԾՈՅԻ ՎՐԱ

ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈԻՄԸ ԵՎ ՍՏԵՐԻԼԱՑՈԻՄԸ

ԹԻԹԵՂՅԱ ԿԱՓԱՐԻՉՆԵՐ ԱՄՐԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔԻ ՄԱՍԵՐԸ

ԿՈՄՊՈՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻՑ ԵՎ ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐԻՑ

ԾԻՐԱՆԻ ԿՈՄՊՈՏ, Ծիրանի կոմպոտ կորիզով, Ծիրանի կոմպոտ առանց կորիզի

ԴԵՂՁԻ ԿՈՄՊՈՏ

ԽՆՁՈՐԻ ԿՈՄՊՈՏ

ՍԵՐԿԵՎԻԼԻ ԿՈՄՊՈՏ

ԲԱԼԻ ԿՈՄՊՈՏ

ՏԱՆՁԻ ԿՈՄՊՈՏ

ԿԵՌԱՍԻ ԿՈՄՊՈՏ: ՍԱԼՈՐԻ ԿՈՄՊՈՏ

ԱԼՈՒՉԱՅԻ ԿՈՄՊՈՏ

ՀՈՆԻ ԿՈՄՊՈՏ

ԽԱՂՈՂԻ ԿՈՄՊՈՏ

ԹԶԻ ԿՈՄՊՈՏ

ՆԱՐՆՋԻ ԿՈՄՊՈՏ

ԽԱՌԸ ԿՈՄՊՈՏՆԵՐ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻՑ ԵՎ ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐԻՑ

 

ՊՅՈՒՐԵՆԵՐ, ՍՈՈՒՍՆԵՐ, ՀՅՈՒԹԵՐ, ՕՇԱՐԱԿՆԵՐ ԵՎ ԽՏԱՑՐԱԾ ՊՏԴԱՀՅՈՒԹԵՐ

ՄՐԳԻ ՍՈՈԻՍՆԵՐ: Տխեմալի

ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

 Մուրաբաներ

ԲԱԼԻ ՄՈԻՐԱԲԱ

ՎԱՐԴԻ ՄՈՒՐԱԲԱ

ԸՆԿՈՒՅԶԻ ՄՈԻՐԱԲԱ

ՏԱՆՁԻ, ԽՆՁՈՐԻ, ՍԵՐԿԵՎԻԼԻ ՄՈՒՐԱԲԱՆԵՐ

ԾԻՐԱՆԻ, ԴԵՂՁԻ, ՍԱԼՈՐԻ ԵՎ ՀՈՆԻ ՄՈԻՐԱԲԱՆԵՐ

ՍԵԽԻ, ՁՄԵՐՈՒԿԻ ԵՎ ԴԴՄԻ ՄՈՒՐԱԲԱ

ՑՈԻԿԱՏՆԵՐ (ԿԻԵՎՅԱՆ ՉՈՐ ՄՈԻՐԱԲԱՆԵՐ)

ԽԱՂՈՂԻ ՄՈՒՐԱԲԱ

ԹԶԻ ՄՈՒՐԱԲԱ, ԿԵՌԱՍԻ ՄՈՒՐԱԲԱ, ԿԻՏՐՈՆԻ ՄՈՒՐԱԲԱ, ՆԱՐՆՋԻ ՄՈՒՐԱԲԱ, ՄԱՆԴԱՐԻՆԻ ՄՈՒՐԱԲԱ

ՄՈՇԻ ՄՈՒՐԱԲԱ, ՄՈՐՈԻ ՄՈՒՐԱԲԱ, ԵԼԱԿԻ ՄՈՒՐԱԲԱ, ՀԱՂԱՐՋԻ ՄՈԻՐԱԲԱ

ՋԵՄԵՐ

ՊՈՎԻԴԼՈՆԵՐ

ԺԵԼԵ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻՑ ԵՎ ՀԱՏԱՊՏՈԻՂՆԵՐԻՑ
ԿԻՏՐՈՆԻ ՇԵՐՏԵՐԸ (ԴԻԼԻՄՆԵՐԸ)

ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐ

ԲԱԴՐԻՋԱՆԻ ՊԱՀԱԾՈ ԼՑՈՆՈՎ (ՏՈՄԱՏԻ ՍՈՈԻՍՈՎ)

ԲԱԴՐԻՋԱՆԻ ԽԱՎԻԱՐ
ԿԱՐՄԻՐ ՊՈՄԻԴՈՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆՈՎ ԼՑՈՆԱԾ ՏԱՔԴԵՂ, ԲԱԴՐԻՋԱՆ, ՊՈՄԻԴՈՐ՝ ՏՈՄԱՏԻ ՍՈՈԻՍՈվ

ՏՈՄԱՏԻ ՊՈԻՐԵ, ՏՈՄԱՏԻ ՄԱԾՈԻԿ
ԿԱՆԱՉ ԼՈԲՈՒ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
ԱՋԱԲՍԱՆԴԱԼԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ
ՏՈՄԱՏԻ ՍՈՈՒՍ

 ԹԹՈՒՆԵՐ

ՏԱՐԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ
ԿԱՆԱՉ ՊՈՄԻԴՈՐԻՑ, ՊՂՊԵՂԻՑ, ՎԱՐՈԻՆԳԻՑ ԹԹՈՒ ԴՆԵԼԸ

Աղ դրած վարունգ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.              А. Ф. Фан-Юнг, Б. J1. Флауменбаум, А. К. Изотов. Технология

консервирования плодов и овощей. Пищепромиздат, 1956.

2.              Ф. В. Церевитинова и М. С. Гроссман. Технология консервиро­

вания. Общие основы консервирования. Консервирование плодов и овощей. Том I и II. Пищепромиздат, 1938.

3.              Справочник консервщика. Часть I—II. Пищепромиздат, 1947.

4.              Сборник рецептур и технологических указаний по переработке

плодов и овощей. Госторгиздат, 1952.

5.              Н. В. Сабуров, М, В. Антонов. Хранение и переработка плодов

и овощей. Сельхозгиз, 1951.

Հայկական Խոհանոց Haykakan XOHANOC

, ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


Яндекс.Метрика

8b62d2954b5113e3