дома » Հայկական Խոհանոց » ԲԱՆԿԱՆԵՐԻ, ՇՇԵՐԻ ՄԵՋ ՄՆԱՑԱԾ ՕԴԻ ԱԶԴԵՑՈԻԹՅՈԻՆԸ ՊԱՀԱԾՈՅԻ ՎՐԱ

ԲԱՆԿԱՆԵՐԻ, ՇՇԵՐԻ ՄԵՋ ՄՆԱՑԱԾ ՕԴԻ ԱԶԴԵՑՈԻԹՅՈԻՆԸ ՊԱՀԱԾՈՅԻ ՎՐԱ

ԲԱՆԿԱՆԵՐԻ, ՇՇԵՐԻ ՄԵՋ ՄՆԱՑԱԾ ՕԴԻ ԱԶԴԵՑՈԻԹՅՈԻՆԸ ՊԱՀԱԾՈՅԻ ՎՐԱ

 

Գլխավոր էջ
ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Բիզնես տնային տնտեսուհիների համար

Բանկաների և շշերի մեջ չափավոր մնացած օղը պահա­ծոն չի փչացնում։ Բոլոր տեսակի պահածոների մակերեսին կա ոչ մեծ տարածությամբ օդ։ Այդ օդը պահածոյի հետ միա­սին ենթարկվել է ախտահանման’ ստերիլացման միջոցովւ Գործարաններում սկզբում փակում են թիթեղյա կափա- րիչով և ապա ենթարկում ստերիլացման, որովհետև ապակյա բանկայի կամ տուփի բերանը փակելիս հատուկ հարմարան­քով զուգընթացաբար դուրս են քաշում նրա մեջ մնացած որոշ քանակությամբ օղը։ Օդի ավելցուկը տուփերի կամ ապակյա բանկաների մեջ չի կարելի թողնել հետևյալ պատճառներով.

ա) Տուփի կամ ապակյա բանկայի օգտակար օգտագործ֊ ման տարածությունը փոքրանում է։

բ) Ապակյա բանկայի մեջ մնացած օդը տաքացնելիս’ լայ­նանում է, և եթե նրա սահմանված քանակությունը տուփի մեջ»

շատ է, ապա ստերիլացման ժամանակ ճնշումը կափարիչի վրա ներսից մեծանում է և դուրս է նետում կափարիչը։ Իսկ թիթեղյա տոլփերի դեպքում տուփը ենթարկվում է դեֆորմացիայի։

գ) Օդի մեջ եղած թթվածինը նպաստում է կոնսերվացվող նյութերի օքսիդացմանը, որի հետևանքով պահածոյի վերին մասը иևանում է և դառնում ան օգտագործելի։

դ) Թիթեղյ ա տուփերի, կամ թիթեղյա կափարիչներ ունե֊ ցող ապակյա բանկաների մեջ եղած օդի թթվածինը նպաս֊ տում է կափարիչի վրա եղած անագի լուծվելուն պահածո­ների մեջ, որից վերջինս  ստանում է մետաղի համ։

Նորմալ լվացված ապակյա բանկաներն իրենց պարունա­կության մակերեսին սովորաբար պետք է ունենան 10—15 մմ օդային տարածություն։ Այդպիսի դեպքերում կոնսերվացվող սննդանյութերը, նույնիսկ ամենաբարձր աստիճանի ժամա­նակ և ընդարձակվելիս, կափարիչի վրա ուժեղ կերպով չեն՝ կարող ճնշել։ նույնիսկ ապակյա բանկայի կեռիկով ամրաց­ված կափարիչը դուրս չի կարող նետվել, ներս ի ճնշումը պա­կաս լինելու պատճառով։

Տնային պայմաններում ապակյա բանկայից օդը դուրս մղելու համար անհրաժեշտ է կոնսերվացման ենթակա սնըն- դանյութերը դասավորել, որքան կարելի է, խիտ և վրան ավե­լացնել անհրաժեշտ քանակությամբ պատրաստված շաքա­րաջուր կամ աղաջուր (նայած պահածոյի տեսակին), թողնե­լով 10—15 մմ ազատ տարածություն, ապա ենթարկում են պաստերիլացման կամ ստերիլացման և եռացրած վիճակում ամրացնում կափարիչները։

15

Հայկական Խոհանոց Haykakan XOHANOC

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


Яндекс.Метрика

8b62d2954b5113e3