дома » Հայկական Խոհանոց » ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԱՐԱՆԵՐՆ ՈԻ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԱՐԱՆԵՐՆ ՈԻ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԱՐԱՆԵՐՆ ՈԻ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

Գլխավոր էջ
ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Պահածոների պատրաստման համար գլխավորապես օգ­տագործվում են ապակյա բանկաները, որոնք ամրացվում են լաքապատված թիթեղյա կափարիչներով, սրանց եզրերին ան­պայմանորեն պետք է ամրացված կամ անցկացված լինեն ռետինե օղակներ։ Առանց այդ օղակների, ապակյա բանկանե­րի մեշ հնարավոր չէ ստեղծել հերմետիկություն։ Պ ահածոների պատրաստման հիմնական պայմանը տարաների հերմետիկ փակվելն է։ Այլապես ամենափոքր անցքից անգամ ներս են թափանցում օդ և միկրոօրգանիզմներ, որոնք խմորման են ենթարկում պատրաստած պահածոն։

Տնային պայմաններում հնարավոր է օգտագործել 200, 350—500, 1000, 3000 գրամանոց և 10 լիտրանոց բանկաներ։

Տնային պայմաններում պահածոների պատրաստման գոր- ծը հեշտացնելու համար վաճառքի են հանված մեծ քանակությամբ մեկ լիտրանոց ապակյա բանկաներ’ ապակյա կավ։այ­րիչներով, հերմետիկ պահող ռետինե օղակով և ամրացնող մ ետաղյա կեռիկով։ Այս տեսակի տարան տնային պայմաննե-­

րի համար ամենահարմարն է և բանկան երի կափարիչներն ամրացնող հարմարանքներ չի պահանջում։

Վերոհիշյալ ապակյա բանկաներից բացի, կարելի է օգտա­գործել նաև կաթի կամ մածնի 0,5 լիտրանոց ապակյա շշերը, հատկապես բնական հյութերի, դոշաբի և օշարակների հա-

Նկ.1, Ապակյա բանկաների տեսակներ

Նկ. 1, Ապակյա բանկաների տեսակներ

մար։ Պատրաստի հյութը, դոշաբը կամ օշարակը տաք վի­ճակում (94 —96°) լցնում են հիշյալ ապակյա տարաների մեշ, որոնք նախապես պետք է լվանալ եռա ցրած ջրով, որպեսզի բանկան տաք լինի և լցնելիս չջարդվի։

Լցնելուց անմիջապես հետո 10 մմ խորության վրա գնում են թիթեղից պատրաստած օղակը և վրան անմիջապես լցնում հալեցրած զմուռս։

Պահածո պատրաստել սիրողները թիթեղյա օղակը կարող են պատրաստել տնային պայմաններում սովոր- ական թիթեղ­յա կափարիչներից կամ խտացրած կաթի համար օգտագոր­ծած թիթեղյա տուփերից, որոնք կարելի է կտրել մկրատով’

ապակյա բանկաների բերանի ներքին տրամագծի լափով, որ- պես զի պատրաստված թիթեղյա կափարիչր ազատ կերպով նստի ներսի մասի հավելված օղակի վրա։ Եթե թիթեղյա կա֊ փարիլ պատրաստելը առանձին դժվարություն Է հարուցում,

 

ապա խորհուրդ է տրվում օգտագործել 300 մմ տրամագծով լավ մամլած ստվարաթղթե օղակ, որր պատելով պերգամենտ տի թղթով, հագցնում են բանկալի բերանին և անմիչապես զմըռսում:

Այսպիսով, տնային պայմաններում պահածոներ պատ֊
զատելու համար անհրաժեշտ են ներքոհիշյալ սարքավորում-
ներն ու հարմարանքները։

  1. Թիթեղյա կափարիչներ ամրացնող գործիք                                1            հատ

2.          Հատուկ դանակ’ պտուղների և բանջարեղենի կեղևը մաքրելու համար .    2           հատ

3.     Գդալանման դանակ’ կորիզավոր պտուղներից կորիզները հանելու համար .       1   հատ

4. Մետաղյա կեռիկներ իսեղմիչներ), տրամագիծը’ 83 մմ                    6—10  հատ

5. Սեղանի սովորական սուր ղանակներ ..                  2           հատ

6. Ապակյա բանկաներ (0,2 — 0,35—0,5 և 1,0 լիտրանոց)          100—120 հատ

7.    Կափարիչներ (տրամագիծը 83 մմ)   100 —120

8.     ճաշի գդալ         1                 հատ

9.    Թեյի գդալ  …………….. 1                 հատ

10.    Պատառաքաղ 1  հատ

11.          Ավազի ժամացույց (15 — 20 րոպե) .  1 հատ

12.          Տնային կշեռք (1—5 կգ կշռող)  1 հատ

13.          Կափարիչներ բաց անող հարմարանք  1 հատ

14.          էմալապատ աման (5 — 8 լիտրանոց)  1 հատ

15.          Աման ալյումինից (5 — 6 լիտրանոց)  1 հատ

16.          Պղնձի ց թաս (3 — 5 կգ շեմ և մուրա բաներ եփելու համար ,    ………….. 1 հատ

17.          Մետաղյա հարմարանք (ամանի մեջ դնե­լու) պտուղները, բանջարեղենը գոլորշիով

խաշելու համար …….     1 հատ

նշված ինվենտարը կարելի է օգտագործել 5—6 տարի։ Սեզոնը վերջացնելուց հետո, նշված ամաններից բացի, մնա­ցած սարքավորումները անհրաժեշտ է մաքրել և պահել եկող տարվա համար։

Տնային կշեռք չունենալու դեպքում ջուրը, շաքարավազը և այլ նյութերը լափելու համար կարելի է օգտագործել 0,2—0,5 լ կամ 0,1 լիտրանոց ապակյա անոթներ։

Օրինակ 0,5 լիտրանոց ապակյա անոթը պարունակում £ 500 մմ3 ջուր, որը կշռում է 0,5 կգ: Եթե որևէ հեղուկ ծանր է ջրից, ապա այդ հեղուկի քաշը 0,5 լիտրանոց ապակյա բան­կայի մեջ ավելի ծանր կլինի, քան ջրինը։ Օրինակ շաքարավազը կշռում է 400 աղը’ 650 գ, քացախը’ 500 գ և այլն;
Աղյուսակ 2

Տարբեր ծավալ ունեցող ամանների միջի նյութերի քաշը գրամներով
Սննդամթերքների անվանումը  

1  լ. ապակյա բանկա

 

0.5  լ. ապակյա բանկա

 

0.2  լ. ապակյա բանկա

թեյի բաժակ 0.25լիտրանոց ճաշի գդալ Թեյի գդալ
Շաքարավազ 800 400 160 200 25—28 8—1C
Աղ 1300 650 260 325 30—32 10—11
Շաքարաջուր 50 0/0 1150 575 230 288
Քացախ 1000 500 200 250 15 0
Կիտրոնի աղ 325 30—32 10—11

14

Հայկական Խոհանոց Haykakan XOHANOC

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


Яндекс.Метрика

8b62d2954b5113e3