дома » Հայկական Խոհանոց » ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈԻՄԸ ԵՎ ՍՏԵՐԻԼԱՑՈԻՄԸ

ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈԻՄԸ ԵՎ ՍՏԵՐԻԼԱՑՈԻՄԸ

ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈԻՄԸ ԵՎ ՍՏԵՐԻԼԱՑՈԻՄԸ

 

Գլխավոր էջ
ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Բիզնես տնային տնտեսուհիների համար

Նախքան պահածոներ պատրաստելը անհրաժեշտ է ապակ­յա բանկան եռացրած ջրով լվանալ, ցողել և չորացնել։ Այ­նուհետև պտուղը կամ հատապտուղը պետք է դասավորել նա­խապատրաստած ապակյա բանկաների մեջ (յուրաքանչյուր պահածոյի համար մանրամասն նկարագրությունը տես իր

բաժնում, վրան ավելացնելով նախապես պատրաստած շա­քարաջուրը’ տաք վիճակում: Լցված բանկաները տեղավորում են ամանի մեջ և նրանց բերանին դնում եռացրած ջրով լվացված և մաքրված կափարիչներ որոնք իրենց եզրին պետք է ունենան ռետինե օղակներ։

Ամանի միջի ջրի մակերեսը ապակյա բանկաներից 15 — 20 մմ ցածր պետք է լինի, որպեսզի եռացնելիս թափվող ջրի կաթիլները չընկնեն սննդամթերքի մեջք

Եփման պրոցեսը հաշվում են ամանի ջրի եռման սկզբից, որի տևողությունը կախված է բանկաների մեծությունից։

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК Фаберлик

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК Фаберлик

Եփման այս մեթոդը վերաբերում է կոմպոտներին, հյու­թերին և բանջարեղենի պահածոներին, իսկ մուրաբան, ջեմը, պովիդլոն, տոմատի մածուկը, դոշաբը և օշարակը եփած֊ պատրաստ լինելու դեպքում (94 — 96°) լցնում են բանկաների մեջ առանց աղատ տարածություն թողնելու, ապա անմիջապես ամրացնում նկար 6-ում ցույց տրվող գործիքով։ Լցված մուրաբան կամ պովիդլոն սառչելուց հետո անոթի վզիկի մոտ առաջանում է 1,5—20 մմ ազատ տարածություն, որը հնա­րավորություն է տալիս երկար ժամ ան ակ պահպանելու այղ սննդամթերքը փչացումից։

Պահածոների պատրաստումն ապակյա բանկաներում’ ապակյա կափարիչներով կատարվում է հետևյալ ձևով’ բանկա­յի մեջ դարսում են նախապես պատրաստած պտուղը, վրան ավելացնում շաքարաջուր’ մինչև վզիկը և բերանին դնում ապակյա կափարիչ ռետինե օղակով, ստերիլացնելուց հետո անմիջապես հագցնում են մետաղյա կեռիկը։

Ապակյա այդ բանկաները մի շարքով դարսում են ամանի մեջ և կատարում ստերիլացում։ Եփման ժամանակ եփող ա ֊ մանի հատակին պետք է դնել փայտյա փոքրիկ ցանց, կամ շորի կտոր։ Ստերիլացման տևողությունը նույնպես կապված է պահածոյի տեսակից, պտուղների, բանջարեղենի հասու­նացման աստիճանից և այլն։ Եփման պրոցեսը արագացնելու համար անհրաժեշտ է տուփերը լցնել տաք սննդամթերքներով, կոմպոտի համար լցնում են եռացրած շաքարաջուր կամ պա­հանջվող հյութ, տոմատ, ձեթ և այլն։

Ստերիլացման գործողությունը այս կամ այն տեսակ պա­հածոյի եփման տևողության ժամանակաշրջանն է, երբ ստեղծվում է ստերիլ միջավայր՝ առանց միկրոօրգանիզմնե­րի, և հնարավորություն է ընձեռվում սննդամ թերքներր պահպանել երկար ժամանակ։

Ստերիլացումից հետո բանկաները պետք է հանել եռացող ջրից և թողնել սառչելու։ Սառչելուց հետո ապակյա բանկայի վերին մասում 15—25 մմ բարձրությամբ ազատ տարածու-

թյուն է առաջանում. այդ տարածություններում եղած գոլոր­շին ջուր է դառնում և իջնում սննդամթերքի մեջ։ Այս դեպ­քում արդեն ոչ թե տուփի մեջ եղած օդն է ներգործում ապակ­յա կափարիչի վրա, այլ հակա-ռակր’ դրսինր։ Այդ ժամանակ
ազատ կերպով ամրացված կեռիկը կարելի է հանել կափարիչի վրայից: Ապակյա կափարիչը բացելու համար շատ դեպ­քերում ռետինե օղակը ունենում է փոքրիկ հավելված, որը ձգում են վեր, որպեսզի շրջապատի օդը մուտք գործի ապակ­յա տուփի մեջ, այնուհետև հեշտ կերպով կարելի է ապակյա կափարիչը հեռացնել։ Եթե ռետինե օղակը հավելված չունի, ապա դանակի սուր ծայրով կարելի է կատարել նույն գործողությունր։ Խնամքով վարվելու դեպքում եղած ապակյա տա-
բաները, կափարիչը, ռետինե օղակը և կեռիկը (սեղմիչը) կարհլի է օգտագործել մի քանի տարի։

Ապակյա կափարիչներ ունեցող (ռետինե օղակով) պահա­ծոյատուփերը փակող սարքավորումներ չեն պահանջում։

Կափարիչներ ամրացնող հարմարանքների տեսակները

Կափարիչներ ամրացնող հարմարանքների տեսակները

նկ. 6. Կափարիչներ ամրացնող հարմարանքների տեսակները։ 1 — հոլովակ, 2 — մետաղյա ափսե, 3 — սնկանման բռնակ, 4 — հոլովակի հորիղոնական բռնակ։

19

Հայկական Խոհանոց Haykakan XOHANOC

, ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


Яндекс.Метрика

8b62d2954b5113e3