дома » Հայկական Խոհանոց » ՍԵԽԻ, ՁՄԵՐՈՒԿԻ ԵՎ ԴԴՄԻ ՄՈՒՐԱԲԱ

ՍԵԽԻ, ՁՄԵՐՈՒԿԻ ԵՎ ԴԴՄԻ ՄՈՒՐԱԲԱ

ՍԵԽԻ, ՁՄԵՐՈՒԿԻ ԵՎ ԴԴՄԻ ՄՈՒՐԱԲԱ

Գլխավոր էջ
ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Բիզնես տնային տնտեսուհիների համար

Բոստանային կուլտուրաներից նույնպես կարելի է պատրաստել մուրաբաներ, որոնց պատրաստման եղանակը որոշ չափով տարբերվում է սովորական մուրաբաների պատրաստման եղանակներից:

Խորհուրդ է տրվում ձմերուկի միջուկից մղվածքանյութ (էքստրակտ) կամ ձմերուկի մեղր պատրաստելու դեպքում ստացված հաստ կճեպներն օգտագործել մուրաբա պատրաս­տելու ժամանակ։

Անհրաժեշտ է կճեպ մաքրող հատուկ սուր դանակով մաք­րել արտաքին կեղևը, իսկ վերջին մասր աղատել փափոլկ մա­սերից, կտրատել 3—4 սանտիմետր լայնությամբ և 1,5 սան­տիմետր հաստությամբ’ զիգզագաձև դանակով, որպեսզի քա­ռակուսի ձմերուկի շերտի վրա առաջանան կորաձև զուգահեռ ակոսներ՝ բոլոր կողմերից։ Ստացված, գեղեցիկ ձևավորված ձմերուկի կտորները լցնում են նախապես պատրաստած 6 %-անոց կրաջրի մեջ։

Ինչպե՞ս պատրաստել 6 %-անոց կրաջուր։

Կրաջրի քանակությունը պետք է հավասար լինի նախա­պատրաստած ձմերուկի կտորների քաշին (5 կգ-ին անհրա­ժեշտ է 5 լիտր ջուր), իսկ 5 լիտր ջրում անհրաժեշտ է լուծել 300 գրամ բացված կիր: Կիրը լուծելուց հետո պատրաստի ձմերուկի կտորները լցնում են պատրաստած լուծույթի մեջ և լավ խառնում, որպեսզի կրի լուծույթը հավասար չափով տա­րածվի ձմերուկի կտորների մեջ։ Այդ վիճակում թողնում են 60—70 րոպե, որից հետո անմիջապես հանում են կտորները,

62

մի քանի անգամ լվանում աղբյուրի հոսող ջրով, ապա խա­շում եռացրած ջրի մեջ՝ 3—6 րոպե և նորից անմիջապես սա­ռեցնում մաքուր, հոսող ջրով։ Այս բոլոր գործողությունները կատարում են ձմերուկի կտորներին ամրություն տալու հա­մար։ Պատրաստի մուրա բայի դիլիմներն ունենում են ան­հրաժեշտ ամրություն։

Նույն եղանակով պատրաստում են նաև սեխի և դդմի կտորները, միայն այն տարբերությամբ, որ սեխի մուրաբա պատրաստելու համար անհրաժեշտ Է ընտրել ամուր տեսակ­ները։ Շերտերը (դիլիմներ) կտրատում են ակոսավոր հա­տուկ դանակււվ։ նրա միջի հասունացած մասը և արտաքին կեղևը նույնպես հեռացնում են ակոսավոր դանակով։

Նախապատրաստված սեխի, ձմերուկի և դդմի կտորները լցնում են 8 —10 կգ տարողություն ունեցող Էմալապատ, կամ պղնձյա ամանների մեջ’ 5 կգ չափով, վրան ավելացնում նա­խապես պատրաստած 65— 70% հյութ և եփում 40 — 60 րո­պե։ Շաքարաջրի խտությունը պետք Է կազմի 60—65%: 2 — ր դ եղանակի դեպքում վրան ավելացնում են մնացած շաքարից պատրաստած 30—33 %-֊անոց շաքարաջուր, եփում մինչև պատրաստի վիճակին հասնելը։ Չոր նյութերի պարունակու­թյունը մուրաբայի մեջ պետք Է լինի ոչ պակաս քան 70 — 73%: Դդմի, ձմերուկի և սեխի հարաբերությունը շաքարի հետ համեմատած պետք Է կազմի 1,0:1,3։

նախատեսված երկու եղանակի համար պատրաստվող շաքարաջրի քանակությունը պայմանավորվում Է հետևյալ կերպ։

Եթե մուրաբայի համար նախատեսվել Է 5 կգ բոստանա֊ ւին կուլտուրա, ապա անհրաժեշտ Է վերցնել 6,5 կգ շաքա­րավազ, պատրաստել 70 %-անոց շաքարաջուր, այսինքն’ յուրաքանչյուր 1 կգ շաքարավազին ավելացնել 1,5 թեյի բա­ժակ ջուր։ 1֊ին դեպքում առանձնացրած 5,5 կգ շաքարավա­զին ավելացնելով 1,6 լիտր կամ ութ թեյի բաժակ ջուր’ եռաց­նում են 5—8 րոպե։ Եռալուց հետո ստացված շաքարաջուրը զտում են 3 — 4 տակ մառլյայի միջոցով, որպեսզի ստացվի թափանցիկ, բաց վարդագույն տեսք։

63

Մնացած 1 կգ շաքարին ավելացնում են 2 լիտր ջուր և եփում, մառլյայով զտելուց հետո ավելացնում են մուրաբայի վյրա, մինչև խտությունր հասնի 70 — 73 %-ի: 2-րդ եղանակի դեպքում, վերջին եփման ժամանակ, անհրաժեշտ է յուրա­քանչյուր 1 կգ մուրաբային ավելացնել մեկ պտղունց վանիլին և 1 գր կիտրոնի աղ։

Եփելիս թաց շորով ամանի եզրերը հաճախ մաքրում են շաքարի բյուրեղներից։ Ստացված մուրաբան լցնում են 500, 1000, 2000, 3000 գրամանոց ապակյա բանկաների մեջ (90 — 92°) և թիթեղյա կափարիչներով ամրացնում։

64

ՍԵԽԻ ՄՈԻՐԱԲԱ, ՁՄԵՐՈՒԿԻ ՄՈԻՐԱԲԱ, ԴԴՄԻ ՄՈՒՐԱԲԱ, ՄՈՒՐԱԲԱՆԵՐ, Murabaner, Sexi muraba, Tzmeruki muraba, Ddmi muraba

Հայկական Խոհանոց Haykakan XOHANOC

#Հայկական Խոհանոց

, , , , , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


Яндекс.Метрика

8b62d2954b5113e3