дома » Հայկական Խոհանոց » ԹԻԹԵՂՅԱ ԿԱՓԱՐԻՉՆԵՐ

ԹԻԹԵՂՅԱ ԿԱՓԱՐԻՉՆԵՐ

ԹԻԹԵՂՅԱ ԿԱՓԱՐԻՉՆԵՐ ԱՄՐԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔԻ ՄԱՍԵՐԸ

 

Գլխավոր էջ
ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Բիզնես տնային տնտեսուհիների համար

1.    հոլովակը: Պատրաստված է ամուր պողպատից։ Փակման ժամանակ պտտեցնելով մետաղյա ափսեի շուրջը, կափարիչի եզրերը ամուր, հերմետիկ կերպով ամրացնում է ապակյա բանկայի եզրին։

2.    Մետաղյա ափսեն: Ամուր կերպով գրկում է թիթեղյա կափարիչէ բանկային ամրացնելու ժամանակ, իսկ կափարիչն

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК Фаберлик

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК Фаберлик

իր հավելված եզրով, ռետինե օղակով լավ նստում է բանկա֊յի վրա: Ալն պատրաստված է սովորական պողպատից կամ երկաթից, ներքին տրամագիծր Հավասար է 250, 300, 500, 1000, 2000 և 3000 գրամ տարողությամբ բանկաների բերան֊ ների տրամագծին’ 83 մմ: Վերջին շրջանում թողարկված ամ֊ րացնող գործիքներն ունեն 2-րդ մետաղյա ափսե, 200 գր ա֊ պակյա անոթի համար 58 մմ տրամագծով։1.     Սնկանման րոնակր: Հնարավորություն է տալիս մե­տաղյա ափսեն ամուր կերպով սեղմել մետաղյա կափարիչին, իսկ վերջինս բանկային։

2.     Հորիզոնական րոնակը: Սրա վրա ամրացված է հոլովակը, որի հորիզոնական բռնակը ազատ կերպով պտտվում է մետաղյա ափսեի շուրջը և հնարավորություն է տալիս մե­տաղյա կափարիչը ամրացնել բանկային։

Ինչպես աշխատեցնել ամրացնող գործիքը (закат)i Ստե- րիլսւցման ենթարկած բանկան եռացրած ջրից զգույշ կերպով պետք է հանել, որպեսզի ձեռքը չայրվի, և դնել սեղանի վրա, որտեղ չպետք է լինի ոչ մի կողմնակի իր, որպեսզի տնային տնտեսուհին ազատ և արագ շարժվի։ Հերմետիկ փակման ժա­մանակ կավւարիչը թեքություն չպետք է ունենա, այն ուղիղ կերպով պետք է հագցված լինի ապակյա բանկայի բերանինt Այնուհետև կափարիչին հագցնում են ամրացնող գործիքի մե­տաղյա ափսեն, ձախ ձեռքով բռնում սնկանման կոթիկը և ուղղահայաց կերպով ամուր սեղմում, աջ ձեռքով պետք է բռնել հորիզոնական հոլովակի բռնակը, թույլ կերպով սեղ­մել կափարիչի եզրերին և բռնակը պտտել ժամացույցի սլա­քի ուղղությամբ։

2-րդ պտույտի ժամանակ աջ ձեռքով հորիզոնական բըռ- նակը ավելի ամուր պետք է սեղմել, իսկ 3-֊րղի դեպքում’ է՛լ ավելի ուժեղ, որպեսզի թիթեղյա կափարիչը հերմետիկ կեր­պով ամրանա ապակյա բանկայի բերանին։

Հաճախ պահածո պատրաստել սիրողները կափարիչներն ամրացնելիս շտապելուց հորիզոնական բռնակին հաղորդում են մեծ ուժ և ցանկանում են միանգամից, մեկ կամ երկու շըր-

ջան գործելով, մետաղյա կափարիչը ամրացնել բանկային, որի հետևանքով թիթեղյա կափարիչի սեղմած հղրերին առաջանում են փոքրիկ ակոսներ։ կամ ինչպես ասում են’ ատամներ, և խախտվում է հերմետիկությունը։ նման դեպքում խոր֊հուրդ է տրվում փչացած կափարիչը անմիջապես փոխարինեք նորով։.
Վերջերս ամրացնող գործիքը կատարելագործվել է, նորի առավելությունն այն է, որ 83 մմ տրամագիծ ունեցող մե տաղյա ափսեն հնարավոր է փոխարինել 58 մմ տրամագիծ ունեցող մետաղյա ափսեով’ 0,2 լիտրանոց բանկաների կափարիչներն ամրացնելու համար։

Բռնակ-կեռիկի դերը ստերիլացման ժամանակ:

Ինչպես ասացինք, ստերիլացման գործողությունը պահածոների պատ­-

րաստման գլխավոր պայմաններից մեկն է, որը հնարավորու­թյուն է տալիս պատրաստել միկրոօրգանիզմներից զուրկ ստերիլ սննդանյութ և պահպանել երկար ժամանակ։ Եթե նախկինում նկարագրված ստերիլացոլմը կատարվում էր ապակյա բանկաներում բաց վիճակում, ապա առաջարկված այս ձևը հնարավորություն է տալիս սննդամթերքը

լցնել ապակյա բանկաների մեջ և թիթեղյա կափարիչը ամ­րացնել կափարիչներ ամրացնող գործիքով, ցույց տված ձևով անցկացնել նաև բռնակ֊կեռիկը, որպեսզի նրա ծայրամասերը լրիվ չափով րնղգրկեն ապակյա բանկայի և ամրացված կա­փարիչների եզրերը’ տրամագծի երկարությամբ, իսկ բռնակի վերին մասում գործող պտուտակը ս/տտեցնել մինչև նրա հարթ մակերեսը ամուր կերպով սեղմի կափարիչին։ 500—1000 գը- րամանոց ապակյա բանկաները անհրաժեշտ է տեղավորել 4 — 6 ամանի մեջ և լցնել այնքան ջուր, որ 3 — 4 սմ բարձրու­թյամբ ջրի շերտը ծածկի բանկաները, որպեսզի ստերիլացման պրոցեսը ընթանա ճիշտ և որակով։

22

ԹԻԹԵՂՅԱ ԿԱՓԱՐԻՉՆԵՐ, thithexya kaparich, ապակյա բանկաներ, apakya bankaner

Հայկական Խոհանոց Haykakan XOHANOC

, , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


Яндекс.Метрика

8b62d2954b5113e3