ԽԱՌԸ ԿՈՄՊՈՏՆԵՐ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻՑ ԵՎ ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐԻՑ

ԽԱՌԸ ԿՈՄՊՈՏՆԵՐ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻՑ ԵՎ ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐԻՑ

Գլխավոր էջ
ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Բիզնես տնային տնտեսուհիների համար

Մի շարք պտուղների և հատապտուղների միացումից ստացվում են շատ համով, հոտով և լավ արոմատով խառը կոմպոտներ։

Հաջող կոմպոտներ ստանալու համար անհրաժեշտ է ընտ­րել պտուղների կամ հատապտուղների միացման հատուկ

կազմ ։

Լավագույն կոմպոտի կազմը պետք է ընտրել 3—4 տեսակ տարբեր պտուղներից կամ հատապտուղներից։ Տարբեր պըտուղների հասունացման սեզոնները համընկնում են հոկտեմ­բեր ամսին, ուստի խորհուրդ է տրվում կոմպոտացումը սկսել հենց այդ ժամանակ, երթ առատ է մրգահավաքը։

1-֊ին տեսակի կոմպոտ — դեղձ նարինջ . . 40 տոկոս

Խնձոր . . 35 տոկոս

Տանձ . . 35 տոկոս

 

2-  րդ տեսակի կոմպոտ — դեղձ, զաֆրան . . 40 տոկոս

Խնձոր … 35 տոկոս

Սերկևիլ …. 35 տոկոս

 

3-րդ տեսակի կոմպոտ— Սերկևիլ . . 40 տոկոս,

Խնձոր ….. 35 տոկոս

Տանձ . . .  35 տոկոս

Առաջին տեսակի կոմպոտ պատրաստելիս անհրաժեշտ Է դեղձից հեռացնել կեղևը, կտրել երկու մասի, գդալանման դա­նակով հանել կորիզը և պահել սառը ջրի մեջ։ Խնձորից, տան­ձից և սերկևիլից մաքրում են կեղևը, բաժանում հավասար շերտերի, հեռացնում հունդը իր պարկով և խաշում այնքան, որքան պահանջում Է կոմպոտի տեխնոլոգիան, և ապա ան­միջապես սառեցնում խմելու հոսող ջրով։ Նախապատրաս­տած պտուղների շերտերը, ըստ տրված քանակի, դասավո­-

41

րում են բանկաների մեջ մինչև վզիկը և թողնում 10—15 րո­պե, ապա շուռ տալիս, որպեսզի նրանց մեջ եղած ջուրր թափվի, որից հետո ավելացնում են նախապես պատրաստած 35 — 40% -֊անոց եռացրած շաքարաջուրն այն քանակով, որ պտուղներր ծածկվեն մինչև բանկալի վզիկը, այնուհետև ամուր փակում են կափարիչներով և
ստերիլացնում.0,5 լիտրանոց բանկաներր 10—12 րոպե

1.0 լիտրանոց բանկաներր         12—15     րոպե

2.0   լիտրանոց բանկաներր     15—20   րոպե

3.0   լիտրանոց բալոնները       20—25   րոպե

Ամռան ամիսներին կարելի է վերցնել նույն սեզոնի հա­սունացած մրգերի տարբեր տեսակներ, որոնց բերքահա վաքի ժամկետներն hամընկնում են, և պատրաստել խառը կոմ­պոտներ։

42

ԽԱՌԸ ԿՈՄՊՈՏՆԵՐ, Xary kompotner

Հայկական Խոհանոց Haykakan XOHANOC

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.