дома » Հայկական Խոհանոց » ԸՆԿՈՒՅԶԻ ՄՈԻՐԱԲԱ | Հայկական Խոհանոց

ԸՆԿՈՒՅԶԻ ՄՈԻՐԱԲԱ | Հայկական Խոհանոց

ԸՆԿՈՒՅԶԻ ՄՈԻՐԱԲԱ

Գլխավոր էջ
ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Բիզնես տնային տնտեսուհիների համար

Ընկույզի մուրաբայի համար անհրաժեշտ է ընտրել կա­նաչ ընկույզը’ կաթնային հասունության շրջան- ում, քանի որ այն դանակով ազատ կերպով կտրվում է։ Կանաչ ընկույզի մուրաբայի համար պիտանի լինելը որոշում են այսպես, սուր դանակով զգուշությամբ հեռացնում են ընկույզի կեղևը մինչև նրա պտղակոթը, եթե այդ մասը փայտացած է, ապա պիտա֊ նի չէ, իսկ եթե շատ փափուկ է և կտրվում է առանց դիմա­դրության, ապա այդպիսի ընկույզը մ ի անգամ այն պիտանի է մուրաբայի համար։ Մուրաբայի կանաչ ընկույզները շատ մեծ չպետք է լինեն։ Մեծերը հարմար չեն ոչ ուտելու և ոչ էլ սե­ղանի համար։

Կեղևր հեռացնում են հատուկ դանակի միջոցով’ հավա­սարաչափ, առանց ակոսների։ Մաքրած ընկույզն անմիջապես գցում են սառը ջրի մեջ։ Ձեռքերը և մատները չսևանալոլ և ձեռքի մաշկի բնական գույնը չկորցնելու համար պետք է հագնել բժշկական ձեռնոցներ։

Մաքրած ընկույզը լցնում են էմալապատ, փայտյա դույլե­րի կամ փոքրիկ տակառի մեջ, վրան ավելացնում սառը ջուր և օրական 3— 4 անգամ փոխում։ Այսպես շարունակում են 5 — 6 օր, կամ այնքան ժամանակ, որ ձեռքերը չներկվեն, և ընկույզն ստանա դեղին գույն։ Այնուհետև ընկույզը պահում են 4 — 5 %-անոց կրաջրի մեջ 12 ժամ։

Նշած ժամանակամիջոցում պտուղներն ամրանում են և դառնում մանուշակագույն։ Կրաջրից հանելուց հետո մի քա-

57

նի անգամ լվանում են հոսող աղբյուրի ջրով և 14 ժամ պա­հում սառը ջրում, որից հետո պատառաքաղով 8 —12 տեղով ծա կոտում են պտղի մակերեսը։

Այնուհետև ընկույզի հատիկները 15—20 րոպե խաշում են եռացրած շրաջրի մեջ։ Յուրաքանչյուր 1 լիտր ջրին խառնում են 1,5 գրամ շիբ, իսկ 1 կգ ընկույզին անհրաժեշտ է 1 լիտր ջուր։

5 կգ կրաջրից հանված ընկույզի հատիկները խաշելու հա֊ մար պետք է վերցնել 5 լիտր ջուր և 7,5 գրամ շիբ։

Շիբի լուծույթի մեջ խաշելուց հետո ընկույզի հատիկներն անմիջապես տեղափոխում են մեկ ուրիշ ամանի սառը ջրր մեջ։ 2—3 անգամ փոխելով նրա ջուրըճ թողնում են 1,5—2 ժամյ ապա նորից 10 —15 րոպե խաշում եռացրած ջրում և կրկին անգամ սառեցնում հոսող աղբյուրի ջրով։ Այս բոլոր գործողությունները ճշգրիտ կատարելուց հետո միայն րնկույզի հատիկները պատրաստ կլինեն շաքարաջրի մեջ եփելու համար։

Տնային պայմաններում խորհուրդ է տրվում րնկույզի մու­րաբան եփել երկու եղանակով.          1 — ը’ ընկույզի հատիկները

եփել 35 — 40 %-անոց շաքարաջրի մեջ 40 — 60 րոպե տևողու֊ թյամբ և թողնել հանգստանա 12 —14 ժամ։ 2-րդ դեպքում’ եփման ժաման ա կ նրա վրա ավելացնում են նախապես պատ- րա ստված. 65% անոց շաքարաջուր և եփում այնքան, մ ինչս, նրա խտությունը հասնի 70—75%-ի։ Այս եղանակով եփելիս 1 կգ  հետ օգտագործում են 1,3 կգ շաքարավազ։ Մառլյայի փոքրիկ պարկի մեջ 1 կգ ընկույզի համար լցնում են՝1,0 գրամ մեխակ, 0,5 գրամ դարչին, 0,2 գ հիլ, բերանն ամուր կապում և խորասուզում եփվող մուրաբայի մեջ« հանում են եփման վերջում։ Մուրաբան չշաքարակալվելու համար յու֊ րաքանչյուր 1 կգ պատրաստի մուրաբային ավելացնում են 1,5—2,0 գրամ կիտրոնաթթու կամ գինե թթու։

Պատրաստի ընկույզի մ ուրաբան եռացած վիճակում, հյու­թի և հատիկների հավասար հարաբերությամբ լցնում են 0,5— 1,0 — 2,0 կամ 3,0 լիտրանոց ապակյա բան կան երի մեջ և ան­միջապես ամրացնում թիթեղյա կամ ապակյա կափարիչներով

58

(ռետինե օղակով և մետաղյա սեղմիչ-կեռիկով)։ Ստերիլացում կամ պաստերիլացում չի պահանջվում ։

59

ԸՆԿՈՒՅԶԻ ՄՈԻՐԱԲԱ, ՄՈՒՐԱԲԱՆԵՐ, Murabaner, Ynkuyzi muraba

Հայկական Խոհանոց Haykakan XOHANOC

#Հայկական Խոհանոց

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


Яндекс.Метрика

8b62d2954b5113e3